Registrering

Viktig å vite

  • Få månedlige statusrapporter som viser om du betaler mer for boliglånet enn andre med lignende profil som deg
  • La banker og boliglånsagenter kontakte deg og gi deg tilbud, dersom du sparer minst 15 000 kr
  • Tjenesten er gratis og uten forpliktelser, og du kan melde deg av når som helst

Mobilnummer

Tlf:

Opplysninger om deg

Ditt navn:
Epost:

Opplysninger om boligen

Adresse:
Postnr:
Poststed:
Boligtype:
Boligverdi:

Opplysninger om boliglånet

Din bank:
Boliglån:
Siste innbetaling:
Herav avdrag:
Total inntekt:
Disse feltene kan fylles ut senere

Bli kontaktet

Ønsker du tilbud?
Hvis du velger "ja takk" blir dine opplysninger gjort tilgjengelig for én og én bank/boliglånsagent, helt til vi finner en som kan tilby en rente hvor besparelsen er minimum det du har satt som krav. Denne banken vil da kontakte deg.
Minstekrav:
 5 000 lavere rente per år
 10 000 lavere rente per år
 15 000 lavere rente per år
Hvor mye du minst må spare for å kunne bytte bank. En lavere verdi øker sjansen for å finne en rimeligere bank.